بادرود-پایتخت تاریخی فلات مرکزی

بادرود- چهارمین مهد گردشگری مذهبی ایران

در مکه

من وخانه ی خدا و دعا برای شما